top of page

Vi är ett arkitektteam med vitt olika bakgrunder och erfarenheter, något som ger oss en bred blick och en ännu bredare kompetens.

 

Vi har en väl beprövad arbetsprocess där vi följer med beställaren från den tidiga planeringen till dess att huset står klart för inflytt. Det är ofta en lång och nära resa där vi tillsammans med beställaren är kreativa, hittar lösningar och hjälps åt att överkomma eventuella svårigheter som uppkommer längs vägen. I dagsläget har vi haft förmånen att hjälpa hundratals beställare över hela Sverige att realisera sina drömmars boende.

 

Den vanligaste arbetsordningen är att vi inleder med ett platsbesök där Anders och ibland ytterligare en arkitekt träffar beställaren på tomten. Då dras de stora riktlinjerna upp, dvs placering på tomten och husets form. Därefter följer det kreativa ritningsarbetet, både internt hos oss i vår studio, och tillsammans med beställaren i olika workshops. Till presentationen av designförslaget har vi gjort en renderad 3D-bild som visualiserar projektet i sin miljö och som gör det lättare att förstå slutresultatet.

 

När alla ändringar är gjorda och planlösningen satt, då hjälper vi till med att skicka in bygglov. Vi tar också fram ett byggunderlag som ligger till grund för inhämtande av offerter från byggare. Vi finns som bollplank till beställaren under upphandling och deltar i flertalet byggmöten under själva byggnationen, allt för att projektet ska fortlöpa så smidigt som möjligt och för att säkerställa att designen inte kompromissas med under resans gång. Vi tar också fram en moodboard och rumsbeskrivning som beskriver den fasta inredningen, tex materialval, kulörer, köksdesign. Vi har ett välfyllt materialrum där beställare tillsammans med arkitekt och inredningsarkitekt kan se och känna på tusentals olika prover. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ert hus också ska bli ert hem!

 

Idag har vi två kontor, ett i Västerås (huvudkontor) och ett i Stockholm. Tillsammans är vi totalt 18 personer i teamet. Vi är måna om vår familjära känsla och jobbar alltid tillsammans och över projektgränserna. Anders Holmberg, grundare och ägare, är kreativ chef och alla projekt går via honom för att säkerställa högsta möjliga designnivå. Alla projekt, små som stora, är lika viktiga och prioriteras lika högt hos oss.

 

Vi har ett brett kunnande om byggkostnader och byggteknik. Vårt mål är att varje projekt genomförs och slutförs på bästa sätt, därför är vi också rättfram och tydliga i vår dialog med både beställare och byggare.

 

Våra projekt spänner mellan allt från nybyggnationer, om-tillbyggnader, renoveringar till rena inredningar. Vi arbetar även med fastighetsutveckling och kommersiella uppdrag. Hela Sverige är vår marknad, och vi har även en del projekt runt om i Europa.

skiss KAR001.jpg
bottom of page