top of page

Processen

Oavsett vad ditt projekt innefattar, arbetar vi enligt samma metod. Nedan följer en kort beskrivning av samarbetsprocessen, där AHA är med och vägleder från start till mål.

Det första mötet

Det som sker först är att ett möte bokas in, där ni som kund får möjlighet att närmare beskriva ert behov; vad vill ni ha hjälp med? Detta möte är till för att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns.

 

Uppdragsbeskrivning

Utifrån mötet tar AHA fram en uppdragsbeskrivning som beskriver uppdragets omfattning och vad som ingår i det kommande samarbetet. Denna undertecknas av båda parter och utgör det bindande avtalet mellan kund och arkitekt. Här framgår även ansvarsfördelning och arvoden.

 

Workshop

Innan vi presenterar ett designförslag så bokas det in en workshop där vi tagit del av era behov och tankar. Utifrån detta tar vi fram material i form av skisser och 3d studier där vi anpassat dessa utefter vår expertis, tomtens förutsättningar, regler enligt den gällande detaljplanen samt era önskemål och tankar. Under workshopen skissar vi och ändrar tillsammans med er för att i ett tidigt skedde ha en klar bild över projektets utformning. 

Designförslag

När uppdragsbeskrivningen är undertecknad, börjar design- och analysarbetet. Med grund i de bestämmelser (detaljplaner och regler) och förutsättningar som finns, arbetar vi fram ett designförslag utifrån kundens önskemål och vår kunskap. Beställaren har en viktigt roll i denna fas och kan även komma med lösningar. Detta presenteras och tillsammans ser vi till att lösningen blir optimal.

Bygglov

Det framarbetade förslaget ges den information som krävs för att ansöka om bygglov. Här bistår vi med de uppgifter och handlingar som krävs för ett godkänt bygglov.

 

Bygghandling

I detta skede tar vi fram de handlingar som utgör underlag för konstruktion- samt bygghandlingar. Dessa handlingar utgörs av detaljerade ritningar och, i de fall kund önskar, arbetar vi även i detta skede fram ett inredningsförlag. Detta innebär vanligtvis förslag på belysning material- och ytskikt samt fast inredning, men kan även innefatta lös inredning såsom möbler och textilier.

Byggprocessen

När projektet kommit så långt i processen att det börjat byggas, består vårt engagemang i att granska ritningar från andra konsulter, t.ex. konstruktörer, elektriker, VVS etc. samt även vägleda hantverkare i projektet. Detta för att säkerställa att slutresultatet blir enligt kundens önskemål, vår design och kvalitet. 

Projekten

Med stor lyhördhet och nära kontakt med kunden, skapar vi funktionell och hållbar arkitektur. Vårt mål är alltid att hitta de bästa lösningarna utifrån kundens budget och behov, där ett stort fokus på byggmetod gör att varje projekt uppnår bästa möjliga resultat.

 

Projekt:

Villor

Fritidshus

Om- & tillbyggnader

Inredningar 

Kommersiella uppdrag (butiker, hotell & kontor)

Bostadsområden (radhus, kedjehus & lägenheter)

Tävlingar (markanvisningstävlingar & parallella uppdrag)

Fastighetsutveckling

Analyser & studier

​Vi är stolta över att över 90 % av våra projekt genomförs och byggs. Vi har i dagsläget över 700 genomförda projekt, varav majoriteten är villor. Till detta kan vi lägga flertalet nya projekt som just nu ligger på ritbordet...

3d 10.jpg
2.JPG
Skärmbild 2022-01-12 213250 kopiera.jpg
RENDER_JALRUP_LÅGUPPLÖST_edited.jpg
bottom of page