Processen:

Oavsett vad ditt projekt innefattar, arbetar vi enligt samma metod. Nedan följer en kort beskrivning av samarbetsprocessen, där AHA är med och vägleder från start till mål.

 

Det första mötet:

Det som sker först är att ett möte bokas in, där ni som kund får möjlighet att närmare beskriva ert behov; vad vill ni ha hjälp med? Detta möte är till för att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns.

 

Uppdragsbeskrivning:

Utifrån mötet tar AHA fram en uppdragsbeskrivning som beskriver uppdragets omfattning och vad som ingår i det kommande samarbetet. Denna undertecknas av båda parter och utgör det bindande avtalet mellan kund och arkitekt. Här framgår även ansvarsfördelning och arvoden.

 

Designförslag:

När uppdragsbeskrivningen är undertecknad, börjar design- och analysarbetet. Med grund i de bestämmelser (detaljplaner och regler) och förutsättningar som finns, arbetar vi fram ett designförslag utifrån kundens önskemål. Beställaren har en viktigt roll i denna fas och kan även komma med lösningar. Detta presenteras och tillsammans ser vi till att lösningen blir optimal.

Bygglov:

Det framarbetade förslaget ges den information som krävs för att ansöka om bygglov. Här bistår vi med de uppgifter och handlingar som krävs för ett godkänt bygglov.

 

Bygghandling:

I detta skede tar vi fram de handlingar som utgör underlag för konstruktion- samt bygghandlingar. Dessa handlingar utgörs av detaljerade ritningar och, i de fall kund önskar, arbetar vi även i detta skede fram ett inredningsförlag. Detta innebär vanligtvis förslag på belysning material- och ytskikt samt fast inredning, men kan även innefatta lös inredning såsom möbler och textilier.

Byggprocessen:

När projektet kommit så långt i processen att det börjat byggas, består vårt engagemang i att granska ritningar från andra konsulter, t.ex. konstruktörer, elektriker, VVS etc. samt även vägleda hantverkare i projektet. Detta för att säkerställa att slutresultatet blir enligt kundens önskemål och vår design och håller den kvalitet vi vill uppnå.

Projekten:

Med stor lyhördhet och nära kontakt med kunden, skapar vi funktionell och hållbar arkitektur. Vårt mål är alltid att hitta de bästa lösningarna utifrån kundens budget och behov, där ett stort fokus på byggmetod gör att varje projekt uppnår bästa möjliga resultat.

 

Våra projekt består av:

-Villor

-Fritidshus

-Om- & tillbyggnader

-Inredningar 

-Kommersiella uppdrag (butiker, hotell & kontor)

-Bostadsområden (radhus, kedjehus & lägenheter)

-Tävlingar (markanvisningstävlingar & parallella uppdrag)

-Fastighetsutveckling

-Analyser & studier

​Vi är stolta över att över 90 % av våra projekt genomförs och byggs. Vi har i dagsläget över 500 genomförda projekt, varav majoriteten är villor. Till detta kan vi lägga flertalet nya projekt som just nu ligger på ritbordet...

 

3d 10.jpg