IMG_2412

Villa Lindstedt - ett modernt plåthus i Gäddeholm

Projekt:
Villa

Kund:
Intressanta Hus/Daniel Lindstedt

Färdigställt:
2012

Utgångspunkten för projektet har varit den lätt sluttande tomten som gav möjligheten att utnyttja tomtens högre läge gentemot gatan. Genom att placera enplanshuset på en högre höjd separeras det privata hemmet från den publika gatan. Husets placering ovanpå sluttningen har även gjort att garaget kan ta plats under huset. Med en tanke om att skapa mer variation i det relativt traditionella svenska villaområdet sticker volymen ut på flera sätt. Formmässigt kragar huskroppen ut mot gatan och tar för sig av den sydvästliga utsikten där en rymlig terrass - som kröker sig runt hörnet - skapar rum av olika karaktär. Även valet av den vita plåten som fasadmaterial är medvetet för att kontrastera mot platsens träbebyggelse. Den kvadratiska planen separerar tydligt socialt från privat. Ett stort socialt rum angränsar mot terrassen mot gatan för bästa solläge, medan de privata rummen vänder sig mot naturen på tomtens baksida. Badrummet i husets mitt med skjutdörrar på vardera sida möjliggör ett kontrollerbart flöde mellan sociala och privata ytor. I kontrast mot den mer formmässigt strikta gatufasaden, har nordostfasaden fått varierande kvadratiska fönster placerade på ett lekfullt sätt som från interiören sett skapar en dynamisk miljö med varierade utsiktsmöjligheter. Med kontrasterande material och mer vågade arkitektoniska grepp står huset ut i sin omgivning vilket tillför området ett mer spännande och varierande uttryck.