VHU012

V-Huset - En symbol. En ikon. En uppmaning.

Projekt:
Komersiellt

Kund:
Västerås

Färdigställt:
2020

V - som i Västerås. Och som i Västerås nya landmärke V-huset. En 90 meter hög skyskrapa på en konstgjord ö i hamnen, med 120 lägenheter, 2 200 kvadratmeter kontorsyta och plats för bland annat restauranger. Med glimten i ögat är förslaget framtaget för att väcka debatt. Det byggs för likformigt i dag. Västerås satsar på att bli den Mälarstad man lanserar sig som, bland annat med det nya bostadsområdet i hamnen, men det räcker inte. Det är för försiktigt. Allt ser likadant ut, överallt. Det byggs sjönära hus som ser i stort sett likadana ut och med i stort sett samma material överallt. När vi arkitekter får nya projekt på vårt bord är oftast hela kartan lagd. Höjd på husen, fasadmaterial, det mesta är redan bestämt, och då blir det mesta likformigt. Vi vill skapa en byggnad som det pratas om, som folk vill bo i eller som man vill ha sitt kontor i. Tanken är att blanda bostäder och kontor för att skapa liv i byggnaden. Vi har ritat in två hisschakt i tornen, och planerat utifrån dem. Ekonomiskt blir det inte dyrare än konventionella hus av samma storlek. I förslaget är V-huset 90 meter högt fördelat på 29 våningar och innehåller 120 lägenheter, 2 200 kvadratmeter kontorsyta, restauranger och uteserveringar. Förbindelsen med fastlandet går via en bro som leder direkt ned i ett parkeringshus under V-huset, och runt om ön anläggs båtbryggor.