111020 TEG001 montage copy

Tegelbacken - ett infillprojekt mitt i City

Projekt:
Flerbostadshus

Kund:
Skanska Nya Hem

Färdigställt:
2011

För det här projektet, ”Tegelbacken Trädgårdsterrasser”, valde vi att kombinera en bortglömd plats mitt i Stockholm City med spännande arkitektur för bostäder. Utgångspunkten var att förena urban puls med sjöutsikt. Tomten, som idag är en tillfällig plats för baracker ovanpå nedfarten till p-garaget under Södra Klara, är med sitt fantastiska läge precis vid Norrström ett perfekt tillfälle för City att profilera sig genom nytänkande och framåtskridande arkitektur. Huskroppen, som är upphöjd på pelare för att bibehålla trafikflödet inunder, präglas av att den riktar sig ner mot Tegelbacken och framför allt Norrström i söder med en trappande/terrasserad fasad vilket gör att nästan alla lägenheter får sjöutsikt. På långsidorna finns det kombinerade burspråk och balkonger vilket även ger lägenheterna i bakkant sjöutsikt. Byggnaden - med sin smala, höga volym - bidrar med en intressant silhuett till stadsrummet. De iögonfallande terrasserna som trappas ner mot vattnet utmärks av att de fungerar som upphöjda trädgårdar med träd och vegetation vilket blir ett välkommet grönt inslag i stadsbilden. Vi vill med dessa upphöjda terrassträdgårdar skapa ett grönare City. Vi föreslår också att man skapar mer grönska nere i gatunivå för att länka ihop staden med bland annat Klara Kyrkas park och Rosenbadsparken likt “urbana blomkrukor”. Huset, som är 12 våningar inklusive entrérummet, består av totalt 15 stycken lägenheter i varierad utförande med storlekar mellan 78 kvm och 170 kvm varav tre stycken lägenheter i etage. I bottenvåningen finns förråd, teknik, UC samt en gemensamhetslokal alternativt gästrum. Parkering till lägenheterna löses i garaget på källarplan.