DSC_3699

Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB

Projekt:
Hotell

Kund:
Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB

Färdigställt:
2013 -

Sigtunahöjden är ett framåtblickande hotell- och konferensanläggning som aktivt jobbar för att skapa kreativa och innovativa arbetsmiljöer. Varierande mötesplatser och en trivsam atmosfär är konceptet för lyckade konferenser. Vintern 2012 hände det ofattbara; Sigtunahöjden brann ned. Frågan kom då till Anders Holmberg Arkitekter om vi ville vara med och bygga upp en ny anläggning och i höst, sju månader senare, står det nya Sigtunahöjden färdigt. För att klara av att utföra både utformning och projektering på så kort tid bildades en arbetsgrupp bestående av ägare, byggföretag och Anders Holmberg Arkitekter. Teamet utvecklade ett unikt och nära sammarbete under hela projektet och lyckades upprätthålla såväl tidsramar som budget. Det nya Sigtunahöjden är en flexibel och högteknologisk byggnad med fokus på nytänkande mötesplatser. De flexibla mötesrummen ändrar storlek med hjälp av vikväggar efter behov. Utanför de mer formella mötesrummen tar mindre utrymmen för avslappning vid i form av lounger, barer och uteplatser samt ett orangeri där viktiga diskussioner kan fortgå. Utformningen av det nya Sigtunahöjden har en lokal och miljömedveten förankring. Idén var att skapa en gedigen byggnad med ett modernistiskt uttryck som med slitstarka material harmonisera med den natursköna platsen. Byggnadens tegel och träpanel är därför miljömärkta och underhållsfria. Tankarna kring material och gedigenhet återkommer i inredningen där taket är klätt med ett träraster och golvet utgörs av slipad betong. Utvalda delar av inredning har getts extra fokus så som entréporten i bränt trä, ett minnesmonument från branden.

DSC_3688DSC_3702DSC_3709DSC_3717DSC_3725DSC_3722