150609 Kv. Illern 2 - Exterior View01 utan blur

Stadsradhus i Västerås till Salu

Projekt:
Stadsradhus

Kund:
AHA

Färdigställt:
2015

Nu har vårt eget projekt kommit in i en ny fas då vår detaljplan vunnit laga kraft i november. Dom är i 2 plan med entré, wc/d, tvätt/tek, matsal, kök, v-rum på nedre plan samt möblerbar hall, wc/b, klk, frd, 4 sovrum på övre plan. BOA är 138 kvm samt till det 2 st förråd. Intressanta Hus kommer att bygga husen med en mycket hög kvalité! Husen kommer att vara egna hem på friköpta tomter samt en samfällig parkering. Gå gärna in på Widerlöw och titta under VIP objekt. Säljstart 10/8!

Interior_View01 2