Arbetsprocessen

Från första kontakt till färdig villa:

För att säkerställa tidsram, kvalitet och kostnad följer varje projekt som kommer till oss på Anders Holmberg Arkitekter en fastställd arbetsgång som är uppdelad i olika steg; Designförslag, Bygglov och Byggunderlag.

Fas 1 Designförslag

Designförslaget är det första steget i processen mot en färdig byggnad. Under denna fas ingår ett introduktionsmöte och ett besök på den tänka tomten. Här handlar allt om att identifiera kundens önskemål och visioner. Detta leder sedan till övergripande design genom en första serie digitala ritningar bestående av planer, fasader och sektioner tillsammans med kompletterande 3D vyer. Det viktigaste i den här fasen är att kunden blir så nöjd som möjligt. Vi jobbar alltid utefter kundens budget och utformar huset på det sätt som budgeten tillåter.

Fas 2 Bygglov

När designförslaget är presentat och godkänt vidareutvecklar vi ritningarna till bygglovshandlingar; ritningar som uppfyller kommunens krav på att få bebygga tomten. I bygglovet specificeras bland annat byggnadens exakta placering, måttsättning och markanordning. Tillgänglighet och funktionsmått är andra viktiga delar. Vi ser till att ritningarna är i enighet med kommunens regler och bistår under hela processen för att säkerställa att allt går smärtfritt. I detta läge kan vi även prata med kommunen och eventuellt ha möte om så krävs för att få igenom bygglovet.

Fas 3 Byggunderlag

Efter att bygglovet blivit godkänt av kommunen detaljeras samtliga ritningar och blir till bygghandlingar. Detaljeringen innefattar köks-, badrums-, dörr- och fönsteruppställningar samt rumsbeskrivning där fasta material i samtliga rum specificeras. Bygghandlingen kan ses som en instruktionsmanual för att säkerställa att den färdiga produkten blir exakt som önskad. Utifrån dessa ritningar beräknar och koordinerar byggbolaget konstruktion, materialåtgång, el och VVS. Vi granskar ritningar från alla underkonsulter för att allt ska bli rätt. Vi är också närvarande som bollplank på byggmöten och löser saker på plats och via telefon, allt för att slutresultatet ska bli så bra det kan bli.

På Anders Holmberg Arkitekter skapar vi en så enkel och lyhörd arbetsgång som möjligt med målet att ta fram bästa möjliga byggnad enligt kundens önskemål och budget. Som arkitekter ligger vårt fokus på att ta fram ritningar som blir till underlag för den slutliga byggnationen. Arkitektarvodet utgör cirka 8-10 procent av den totala byggkostnaden exklusive tomtkostnad, trädgård och anslutningar. Om vi arbetar på löpande arvode så ligger det på 1200:-/tim inklusive moms. Färdigställandet av byggnaden sköts sedan av ett byggbolag som vi hjälper till att hitta och förhandla med och i vissa fall kan vi rekommendera byggare/hustillverkare. I uppdraget ingår planritningar, sektioner, fasader, situationsplan, detaljer, trappritning, köksritning, badrumsuppställningar, rumsbeskrivning, 3D modell med mera (beroende på uppdraget). Man kan räkna med att en normalvilla kostar ca 22-27 000:-/kvm inklusive moms beroende på vart i Sverige det ska byggas. Är det ett hus i betong då ligger byggkostnaden på ca 28-35 000:-/kvm inklusive moms.

 

När det kommer till större projekt och bostadsområden så ser processen snarlik ut som för en villa men arvode ligger då på 2-3 % av den totala byggkostnaden på det som vi ritar.

Med ett fokus på att rita hus inom ramen för budget samt goda kunskaper om hur husen konstrueras och byggs resulterar det som ritas på Anders Holmberg Arkitekter i byggbara lösningar med lång hållbarhet.