CLO_Development_Exteriör_Gata_01_Reviderad_2

9 radhus med takterrass på Gideonsberg i Västerås

Projekt:
Radhus

Kund:
AHA

Färdigställt:
2016-2017

Park 9 består av nio radhus i tidlös, kubistisk arkitektur. Husen utmärks bland annat av att parken och den lilla skogsdungen som kantar husen fortsätter upp på takterrasserna, i form av grönskande sedumtak. Husen är funktionellt utformade för att möta behoven i ett modernt boende. Alla materialval är gjorda med ett tydligt syfte, snarare än för att fånga upp kortsiktiga trender och idéer. Exteriört skapar de förskjutna huskropparna en dynamisk rytm i fasaderna och i kvarteret. Interiört är husen som privata rum, utan onödiga ytor och med individuella särdrag. Ett exempel på detta är trapporna, som har tilldelats en unik kulör för varje hus. Trapphuset i sig skyddar också takterrasserna från insyn och vind. Läs mer på www.park9.se

mot matplats-1 CLO_vardagsrum_Slutleverans2 terrass-1 9