Skärmavbild 2014-12-14 kl. 12

Öster Mälarstrand Västerås Etapp 3

Projekt:
Stadsplanering

Kund:
AHA

Färdigställt:
2015

Vi tycker att det är hög tid att börja bygga med variation i Västerås och har därför gjort denna illustration som blandar bebyggelseformer från 5 våningshus ner till 2 våningsradhus. Vi tror på en långsiktig arkitektur och stadsplanering där människor känner sig hemma och att skalan och variationen känns naturlig så att inte alla husen och volymerna blir lika till sin utformning. Risken med att alla husen är lika höga och ser nästan likadan ut gör att orientering och igenkänningen avtar samt att vårt förslag gör stadsbebyggelsen mer luftig och fler människor kommer att få ta del av utsikter.