160

Öster Mälarstrand - Elva radhus med utsikt över Mälaren

Projekt:
Gruppbebyggelse

Kund:
Derome Mark och Bostad

Färdigställt:
2012 -

I kvarteret Spinnakern planerar Derome Mark & Bostad att bygga energieffektiva radhus med spännande arkitektur. Vi vann en populär markanvisningstävling med vår gestaltning av elva radhus. Kvarteret ligger i det attraktiva området Öster Mälarstrand som är ett av Västerås utvecklingsområden. I det vinnande förslaget har radhusen fått fasader med individuell identitet genom variation och spännande materialval. Utemiljön är attraktiv med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser som bjuder på utsikt över Mälaren. Med det här projektet vill vi belysa det individuella och önskar verkligen att de unika husen bidrar till att de som skall bo här kommer att känna sig hemma. Husen är energieffektiva och tar med sig erfarenheterna från One Tonne Life-projektet genom att här använda sig av samma energieffektiva klimatskal genom väggkonstruktion samt solpaneler för uppvärmning och varmvatten. Västerås stads motivering till vinsten lyder som följer: "Genomgående gestaltningsidé med individuell identitet för fasadval och terrasser. Attraktiv utemiljö med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser. Form och estetik samspelar på ett mycket bra sätt. Utnyttjat platsens förutsättningar med bra kontakt och utblickar med Mälaren. Tydlig individuell identitet med genomgående formsäker gestaltning såväl funktion som yttre utformning. Varierat och spännande materialval. Olika tegel-, puts- och trämaterial i fasaden. Energilösningarna är integrerade på ett medvetet sätt."