886114_550337145006139_1688647180_o

Nymans Ur 1851 - ett nytt och unikt butikskoncept

Projekt:
Butiksinredning

Kund:
Nymans Ur 1851

Färdigställt:
2012

Konceptet bygger på att lyfta fram klockorna på ett tydligt sätt genom en väl utförd och exklusiv inredning gjord för att kunna hålla en mycket hög nivå i ett långt perspektiv. Golvet kläs i en matta för att förhöja atmosfären genom taktilitet och ljuddämpning, samtidigt som den agerar skydd om en klocka skulle råka tappas. De böljande väggarna kläs in i stående asklameller och skapar därmed en länk till den befintliga inredningen samtidigt som de för tankarna till det nordiska ljuset och naturen. Lamellerna bidrar med struktur samt ger liv och dynamik åt rummet. Skåpen är infogade i den böljande väggen på ett genomtänkt sätt så att de enkelt kan förtillverkas på ett snickeri och sedan enkelt installeras på plats.Taket målas i en matt mörkblå färg som ger rymd och knyter an till mattan. Tanken var även att färgen, i kombination med belysningen, skulle föra tankarna till stjärnklar himmel. Säljbord och annan unik möblering formgavs också i stil med den övriga inredningen, med tanke på så väl materialval och utförande som relation till kunder och anställda. Montrarna i rostfritt stål - som i kontrast till det i övrigt böljande formspråket är vinkelräta - påminner om tavlor och fungerar som exklusiv inramning med dold LED belysning. De kan även enkelt appliceras på de befintliga skåpen. I taket hänger två stora ljuskronor i vardera ände av butiken, som “talking pieces”. Tanken var att dessa ska föra tankarna till kugghjul och fnmekanik. I skåpen används däremot dold LED-belysning för enkelt underhåll. Säljbord såväl som VIP-rum med automatiska skjutdörrar är utförda med rostfritt stål i kurvatur i enighet med det genomgående formspråket.