121026 vattnet LIL002 PNG

Ett individuellt boende med människan i centrum.

Projekt:
Flerbostadshus

Kund:
-

Färdigställt:
2012

Målet var att skapa individuella bostäder där människan sätts i fokus. Vi har därför, utöver att ta fram moderna lägenheter med rationella planlösningar, skapat ett urbant boende med vatten, natur, hamn och stad i en direkt närhet. För att förstärka individen har vi utvecklat en personlig och modern arkitektur som genererar stolthet för de boende i bostadsområdet. Den direkta anknytningen och insläppet av vatten i området höjer på ett naturligt sätt livskvalitén i området. För att ytterligare förstärka de boendes identitet har husen runt den upphöjda gården fått en fasadindelning som baserats på ett flertal olika färger och material för att på så sätt skapa en småskalig variation i området. Vårt förslag fångar ”villakänslan” i ett modernt och individuellt lägenhetsboende med människan i centrum.