M1-150

Bashus för Intressanta Hus

Projekt:
Villor

Kund:
Intressanta Hus

Färdigställt:
2011

Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan fabriksproducerar vi husen i moduler som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala kataloghus. Slutsumman är att du får ett speciellt hus utan att det blir speciellt dyrt.