IMG_0523

Dackland - en modern tillbyggnad i Västerås

Projekt:
Tillbyggnad

Kund:
Privat

Färdigställt:
2011

Tillbyggnaden Dackland har byggts samman med ett befintligt 60-tals hus via ett uterum. Husets fasadbeklädnad är liggande fjällpanel och härstammar från huvudhuset som således subtilt knyts till nybyggnaden. Byggnaden innehåller ett kontor, ett spa och ett allrum/gästrum. Mellan det befintliga huset och det nya finns ett uterum med tak. Genom placeringen bildar huskropparna en skyddad gård.